Polityka prywatności 

 

Poniżej przedstawiam informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzam Twoje dane osobowe. 

Kim jestem? 

Nazywam się Magdalena Marzec – Magda Masuje i mam siedzibę w Warszawie przy ul. Leopolda Staffa 38, 01-884 Warszawa, zwana dalej jako: Administrator Danych Osobowych. 

Jak można się ze mną skontaktować? 

Kontakt ze mną dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym magdalena.marzec2@gmail.com lub listownie pod adresem Magda Masuje Magdalena Marzec, ul. Leopolda Staffa 38 m. 6, 01-884 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. 

Skąd mam Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe pozyskuję od Ciebie. Podajesz mi swoje dane osobowe za pośrednictwem zapytania mailowego, zapytanie przez portal społecznościowy Facebook lub podczas kontaktu telefonicznego. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdują się poniżej w części: „W jakim zakresie przetwarzam Twoje dane osobowe?” 

W jakim zakresie przetwarzam Twoje dane osobowe? 

Będę przetwarzać Twoje dane w zakresie podanym przez Ciebie. 

Będę przetwarzać też informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z mojego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*), numer IP, z którego komunikujesz się z moim serwisem (strona www), informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając moją stronę, w tym o jego ustawieniu (np. Przeglądarka, rozdzielczość ekranu), dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, informacje o źródłach pozyskania 

Twoich danych, treść Twojej wiadomości, dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś/aś zawrzeć w korespondencji lub które mogłeś/aś podać w trakcie rozmowy telefonicznej, udzielone przez Ciebie zgody. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe? 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi zabiegów rehabilitacyjnych, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego. 

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi zabiegów rehabilitacyjnych, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji Twoich praw proszę o kontakt mailowy magdalena.marzec2@gmail.com lub na adres Magda Masuje Magdalena Marzec, ul. Leopolda Staffa 38 m. 6, 01-884 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. 

Pragnę podkreślić, że nie gromadzę o Was informacji ponad te, które zostały mi przekazane w trakcie obsługi Twoich zgłoszeń i zapytań osobiście. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być moi zaufani podwykonawcy, ewentualne przekazywanie danych osobowych będzie związane wyłącznie z moją bieżącą działalnością i przyjętymi przeze mnie metodami pracy, obsługą Twoich zapytań, świadczeniem usług. Odbiorcy Twoich danych osobowych nie otrzymują zgody na wykorzystywanie powierzonych do przetwarzania danych dla własnych celów. 

Stosując środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych dbam również o to, aby moimi podwykonawcami (zwłaszcza podmiotami którym powierzamy ewentualne przetwarzanie Twoich danych osobowych) były wyłącznie podmioty mogące zapewnić wymagany przeze mnie poziom bezpieczeństwa informacji i zadeklarować działanie zgodne z RODO; 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

Na mojej stronie internetowej wykorzystuję pliki cookies i narzędzia pozwalające mi oceniać m.in. Zachowanie użytkowników na stronach oraz analizować źródła ich odwiedzin. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 

Używam cookies i podobnych technologii m.in. W celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. 

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. 

Sposób zmiany ustawień w zakresie plików cookies i polityki prywatności jest uzależniony od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Zwykle w pomocy przeglądarki internetowej znajdują się informacje na temat plików cookies i sposobie ich konfigurowania, a na podstawie tych informacji w ustawieniach przeglądarki należy samodzielnie wybrać opcje odpowiadające za ustawienia prywatności zgodnie z preferencjami Użytkownika, w tym ewentualnej blokady plików cookies oraz usuwania już zapisanych w urządzeniu plików cookies. 

Korzystanie z mojej strony bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta przeglądając wymienione strony internetowe. Jednocześnie w każdym czasie można dokonać zmiany tych ustawień. 

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe? 

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów dla których te dane są przetwarzane. 

Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z mojego serwisu (za pośrednictwem plików cookies) będę przetwarzać przez cały okres kiedy jesteś moim klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być moim klientem. 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Twoje dane ujawniam innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów przetwarzania, które opisałam powyżej. Nie sprzedaję Twoich danych, nie udostępniam komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. 

Twoje dane osobowe mogę powierzyć moim partnerom biznesowym: 

Firmom świadczącym dla mnie usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, dzięki któremu mogę odpowiadać na twoje zapytania, prowadzić kalendarz zabiegów, rezerwować terminy usług i wysyłać komunikaty marketingowe drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.; 

JAKIE MASZ PRAWA? 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywać (np. Nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. 

Twoje prawa obejmują: 

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych b. Prawo do poprawiania danych 
  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych d. Prawo do żądania usunięcia danych e. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt ze mną pod adresem e-mail magdalena.marzec2@gmail.com lub listownie pod adresem Magda Masuje Magdalena Marzec, ul. Leopolda Staffa 38 m. 6, 01-884 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. 

Jeżeli podałeś swój numer telefonu, ale zdecydujesz się odwołać swoją zgodę na komunikację tym kanałem napisz również na magdalena.marzec2@gmail.com lub listownie pod adresem Magda Masuje Magdalena Marzec, ul. Leopolda Staffa 38 m. 6, 01-884 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. 

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiem na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresuję dane zagadnienie. 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyłam reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru. Kierowanie skargi następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poprzez wypełnienie FORMULARZA w portalu ePUAP2. Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów dla skargi w formie pisemnej, musi: być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, musi także zawierać Twój adres elektroniczny. 

Zapoznaj się ze szczegółową informacją Urzędu na temat korzystania z praw: https://uodo.gov.pl/pl/383/579 i pamiętaj, że uprawnienia nie muszą przysługiwać w każdej sytuacji. Mogą np. być ograniczone przepisami prawa polskiego. 

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU? 

Odrębnie chcę Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abym przetwarzała Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będę przetwarzać Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na mnie przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail magdalena.marzec2@gmail.com lub listownie pod adresem Magda Masuje Magdalena Marzec, ul. Leopolda Staffa 38 m. 6, 01-884 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twojego adresu poczty elektronicznej w celach mojego marketingu bezpośredniego możesz zrealizować w prosty i wolny od opłat sposób, pisząc także na dane kontaktowe wskazane powyżej, tj. Na adres e-mail magdalena.marzec2@gmail.com lub listownie pod adresem Magda Masuje Magdalena Marzec, ul. Leopolda Staffa 38 m. 6, 01-884 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.